oplossingen

Selecteren van kandidaten voor een vacature.

Inleiding.

informatie betrouwbaarheid.pngSelecteren van kandidaten voor een vacature vindt momenteel nog steeds plaats op basis van een cv. Een cv bevat echter geen valide gegevens over de kwaliteiten van een kandidaat, met als gevolg veel misplaatsingen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 35% van nieuw aangetrokken medewerkers binnen één jaar weer vertrokken zijn. Als er sprake is van gedwongen vertrek blijkt dat vrijwel steeds het gebrek aan compententies en/of een niet passende persoonlijkheid de reden om het dienstverband te beëindigen. Bij vertrek op eigen verzoek is de oorzaak meestal een tegenvallende functie of organisatiecultuur.

Daarom ontwikkelt agamedes een systeem waarbij matching op competenties en persoonlijkheid centraal staat, met daarnaast de mogelijkheid voor een organisatie om zich optimaal en transparant te presenteren aan matchende kandidaten.

Het proces.

Binnen het pré selectie systeem zijn er twee opties:

  • Opstellen van een vacature, die meteen wordt gematcht op de database a-portfolio’s
  • Matchen van de vacature eisen aan de database a-portfolio’s

Opstellen van een vacature.

aanmaak vacatureAls eerste wordt de functie waarvoor geworven wordt geselecteerd uit de database van functie-competentie-profielen die onderdeel uitmaakt van het systeem. Deze database bevat ruim 3600 beroepen, compleet met beschrijving en competentieprofiel. Door de functienaam te standaardiseren wordt matching op beroep mogelijk.

Vervolgens wordt de organisatie toegevoegd. Alle organisaties hebben een standaard profiel, het company portfolio. (zie hier).

Aansluitend kunnen het soort dienstverband, de parttimefactor, gewenste opleiding en werkervaring worden ingevoerd.
Aansluitend worden de gewenste en gewogen competenties en de gewogen persoonlijkheidskernmerken ingevoerd.

vacature.jpgDoor een klik wordt de vacature geplaatst op de website, waarbij de gegevens van de organisatie, met uitzondering van de sector en plaats, verborgen blijven, dit om te voorkomen dat mensen buiten het proces om zich aan gaan bieden. Naast de eigen websites wordt de vacature ook geplaatst op de social media en eventueel op Indeed.com.

Aansluitend kan de vacature worden gematcht op de database a-portfolio’s

Matchen op de database a-portfolio’s.

zoek kandidaten.jpgHet is ook mogelijk om kandidaten voor een vacature direct te zoeken in de database. Als de database later goed gevuld is, is er een goede kans dat de juiste kandidaat al een a-portfolio heeft.

In dit geval kan worden volstaan met het invoeren van de matchingsgegevens en kan meteen worden gematcht.

Na de matching.

matching.jpgAls de matching is geactiveerd verschijnen de a-portfolio’s met de juiste match op het scherm. De profielen worden anoniem weer gegeven. De selecteur ziet de pitch, het score percentage op competenties, persoonlijkheid, opleiding en gewenste functie. Op deze gegevens kan verder worden ingezoomd. Aansluitend kan het a-portfolio van de kandidaten worden ingezien, waarbij de niet relevante gegevens verborgen blijven.

kandidaat anoniemAls de kandidaat bevalt, kan de selecteur een mail sturen met de mededeling dat er een match is op een vacature met een link naar de vacature, waarbij ook de gegevens van de organisatie bekend worden gemaakt.

Als de kandidaat interesse heeft in de vacature kan dat worden aangegeven. Op het matching scherm wordt de status groen, wat wil zeggen dat het volledige a-portfolio zichtbaar wordt.

Aansluitend kan de procedure worden voortgezet met interviews en het arbeidsvoorwaarden gesprek.

Heeft u interesse in ons systeem? Wij hebben aantrekkelijke introductie aanbiedingen.
Neem contact op door middel van dit formulier.

agamedesmenscentraal