Blog

blog

De P van Personeel. (deel 2).

In het eerste deel van deze serie zijn de eerste drie P's beschreven. Een organisatie moet Produceren wil ze overleven, daarvoor is Personeel nodig en Personeel bestaat uit mensen, Personen.


In dit deel gaan we dieper in op die personen. Alle personen, mensen hebben namelijk een uniek Profiel. In deze tijd van social media denken we bij het horen of lezen van het woord "Profiel" al snel aan de profielen op Facebook of Linkedin, maar om het unieke van mensen te leren kennen zijn deze profielen, buiten het feit dat ze veelal zijn opgeleukt en dus vol kleine onwaarheden zitten, te beperkt.

Als we in een personeeldossier kijken dan zien we persoonsgegevens, het cv, verslagen van gesprekken met de medewerker, beoordelingsformulieren, maar al deze documenten bevatten resultaten uit het verleden, functie gerelateerde data, maar echte gegeven over het Potentieel van mensen zijn, buiten een verslag van een potentieel beoordeling niet.

Potentieel

En hoe betrouwbaar is een potentieel beoordeling? Vaak wordt die opgemaakt door een leidinggever die, met alle respect, geen volleerd assessor is en dus een zeer beperkt inzicht heeft.

Willen het optimale rendement halen uit een medewerker dan is het belangrijk het potentieel op een professionele manier te meten, bijvoorbeeld door een competentie of talenten test.

Persoonlijkheid

Maar een potentieel meting maakt een profiel nog niet compleet. Ook de persoonlijkheid van de medewerker is van belang, al was het maar om een goede samenstellingvan teams te kunnen realiseren. Vaak wordt hiervoor een testje waarmee mensen een kleurtje krijgen opgeplakt, gebruikt maar deze testen zijn onbetrouwbaar. Het is beter een test te gebruiken die gebaseerd is op een wetenschappelijk onderbouwde methodiek, zoals de Big5.

Passie.

Om een profiel compleet te maken, om te inzetbaarheid van een medewerker, een persoon, optimaal te kunnen bepalen is het ook belangrijk te weten wat de drijfveren van deze persoon zijn, wat is de Passie. Wat streeft de medewerker na. Is het macht, aanzien, geld, geluk?

Het profiel, samen met de drie genoemde elementen vormt het portfolio van een persoon.

De P van Personeel. (deel 3-slot).
De P van Personeel. (deel 1).
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 21 maart 2019