Jobs4your.careers
Jobs4your.careers, het netwerk voor de arbeidsmarkt
ga naar jobs4your.careers
Persoonlijk dashboard
Al je gegevens zijn op je persoonlijke dashboard makkelijk in te zien en aan te passen.
Inclusief gevalideerde testen
Leer jezelf kennen door de wetenschappelijk gevalideerde testen op competenties, persoonlijkheid, talent en passie
Organisatie Portfolio
Organisaties kunnen zich door middel van het c-portfolio uitgebreid presenteren op de arbeidsmarkt
Anders selecteren
Selectie op basis van gevalideerde competenties voor een betere match.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Jobs4your.careers
  • Persoonlijk dashboard
  • Inclusief gevalideerde testen
  • Organisatie Portfolio
  • Anders selecteren
woensdag 24 april 2019

Enkele Schermen

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

De kern van de diensten van Agamedes is jobs4your.careers, een E-HRM instrument door Agamedes ontwikkeld, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige) medewerkers. Het instrument is webbased , in een structuur vergelijkbaar met een social network.

Individuen kunnen ook inzicht krijgen in hun potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.

Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

Agamedes heeft de ambitie om binnen twee jaar toonaangevend te zijn in het Nederlands taalgebied, om daarna uit te breiden naar buurlanden en verder.

logo button

Agamedes hrm solutions

telefoon 013 5717672

email: info@agamedes.nl

logo los

Jobs4your.careers is een E-HRM instrument, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige). Het instrument is webbased , in een structuur vergelijkbaar met een social network.

Individuen kunnen ook inzicht krijgen in hun potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.

Jobs4your.careers is meer dan een werving en selectie instrument!

Het a-portfolio is een persoonlijk digitaal profiel dat gevuld is met gegevens over de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Het bevat naast gegevens over opleiding en werkervaring ook een assessment op competenties, persoonlijkheid, passie en talenten van de houder.

Omdat competenties veel meer zeggen over de inzetbaarbaarheid van mensen is het een beter instrument voor de eerste selectie van kandidaten dan een cv. Maar een a-portfolio heeft veel meer mogelijkheden. Zo kunnen mensen het gebruiken om de regie te nemen over hun loopbaan door hun competentieprofiel te matchen op beroepsgroepen.

Loopbaancoaches kunnen het gebruiken als hulpmiddel bij het coachingstraject omdat ze een goed inzicht krijgen in het potentieel en de persoonlijkheid van hun klanten.

Werkgevers kunnen naast de instroom van goede medewerkers het a-portfolio ook gebruiken voor de andere elementen van goed HRM. Doorstroom door passende takenpakketten te koppelen aan de medewerker en daarmee de interne loopbaan te bevorderen en zelfs de uitstroom te faciliteren door mensen te helpen een passende werkkring buiten de organisatie te vinden. En ook de terugstroom beheersen door vertrokken medewerkers te blijven volgen en, als ze terug te vragen als er weer een passende functie is voor deze medewerker.

Voor meer informatie en een demonstratie kunt u contact opnemen.