Human Resource Management is het bedrijfsmatig managen van de human resource, het personeel.

Personeel bestaat uit medewerkers, mensen, met unieke talenten, competenties, persoonlijkheden en passies.

Bij HRM 4.0 staat de mens achter de medewerker centraal. Waar bij traditioneel personeelwerk, P&O, processen, procedures en regels mensen vormen naar de organisatie, vormt bij HRM 4.0 de organisatie zich naar het potentieel, de passie, de persoonlijkheid van de medewerkers.

Mensen zijn optimaal gemotiveerd als de een passend takenpakket hebben, voldoende autonomie hebben en goede eerlijke feedback krijgen.

De PPscore faciliteert deze filosofie optimaal. De PPscore geeft inzicht in wat een medewerker kan en wil en wie de medewerker is.
De medewerker krijgt de beschikking over een eigen, individueel dashboard met de individuele scores.
Aanvullend kunnen feedback instrumenten als maatwerk worden ingebouwd, desgewenst aangevuld met beloningscomponenten.
De eigen regie en samenwerking binnen een team staat centraal in onze aanpak.