careers4talentslogoHet personeel is de enige niet te kopiëren succesfactor voor iedere organisatie. Personeel bestaat uit medewerkers, mensen en om mensen optimaal te laten presteren is goede kennis van hun prestatievermogen, persoonlijkheid, passie en potentieel essentieel.

Daarvoor heeft Agamedes de P4index, ontwikkeld, waarmee organisaties de basis van het personeelbeleid, het fundament voor succes, echte kennis van wat medewerkers kunnen en willen, inzichtelijk kunnen maken.

In dit model worden 4 toonaangevende wetenschappelijke theorieën gebundeld tot één model.

De vier basis elementen van het model zijn:

Prestatie vermogen

Het prestatie vermogen wordt bepaald door de mate van ontwikkeling van competenties. In de P4Index™ worden 32 competenties, verdeeld over zes groepen gemeten op een 100% schaal. De set competenties is afgeleid van diverse algemeen gebruikte compentiemodellen.

Potentieel.

Potentieel is een inschatting naar de ontwikkeling mogelijkheden. In welke talentgroepen, intelligentie categorieën is de medewerker sterker of zwakker. Deze test is gebaseerd op de theorie van Gardner. Er worden acht talentgroepen gemeten op een 100% schaal.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een belangrijk element voor de inzetbaarheid van mensen. De basis van de test is de Big5, de enige wetenschappelijk gevalideerde theorie over persoonlijkheid. In totaal worden 30 persoonlijkheidskenmerken, verdeel over 5 hoofdgroepen gemeten in een 100% schaal.

Passie.

Wat zijn de drijfveren van de medewerker? Waar liggen de interesses? Wat begeert de medewerker? Basis van deze test is de theorie van Schein. Negen elementen worden gemeten in een 100% schaal.

De P4Indexbiedt organisaties een instrument om medewerkers beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de persoonlijke behoeftes en ambities van medewerkers en is daarmee de basis voor een modern HRM beleid, waarin de kracht van de medewerkers centraal staat.
De P4index is met name  geschikt als hulpmiddel voor loopbaanmanagement.

Speciaal voor de P4Index hebben we de website p4index.com gemaakt.

 

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com