fluisterOrganisaties communiceren met hun omgeving, ze geven hun geheimen prijs, ze vertellen hun problemen, ze vertellen hun sterke punten, ze laten hun verbeterpunten horen. Soms fluisteren ze, soms schreeuwen ze, soms zenden ze op andere manieren signalen uit. En veel van die signalen worden door leden van de organisatie niet waargenomen, niet omdat ze er niet zijn, maar omdat men er zo gewoon aan is, dat ze niet worden waargenomen.

De organisatiefluisteraar neemt waar wat de organisatie communiceert. Door te wandelen door de organisatie worden signalen opgepikt, wordt de pijn, de vreugde, het verdriet van de organisatie waargenomen. Na afloop ontvangt de organisatie een rapportage van de waarnemingen en aanbevelingen.
De uitgebreide audit bestaat naast de wandeling een waardering op ruim 50 kritische succespunten, aangevuld met aanbevelingen.

De prijs van een basis sessie, inclusief rapportage is € 1500,-- (exclusief BTW)
De prijs van een uitgebreide audit bedraagt € 5000,-- (exclusief BTW)

Prijzen exclusief btw maar inclusief eventuele reis- en verblijfkosten. 50% vooraf en 50% na bespreking van de rapportage.

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com