demo aportfolioJe persoonlijke digitale talentenpaspoort

Het a-portfolio is een persoonlijk digitaal profiel dat gevuld is met gegevens over je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het bevat naast gegevens over opleiding en werkervaring ook een min assessment waarmee je prestatievermogen wordt gemeten.

Prestatievermogen, gemeten door middel van de ontwikkeling van competenties, zegt veel over je inzetbaar en daarom is dit een betere indicator voor de eerste selectie van kandidaten dan de gegevens die standaard in een cv zijn opgenomen.

Met de a-portfolio wordt de kwaliteit van recruitment, met name de eerste selectie aanmerkelijk verbeterd. Bij de eerste selectie spelen alleen de ontwikkelfases van een specifieke set prestatieindicatoren een rol. De selecteur kiest de gewenste prestatieindicatoren en ontwikkelfase en alleen de a-portfolio’s die daaraan voldoen worden zichtbaar.
Aansluitend kan, door geregistreerde recruiters, het volledige profiel worden bekeken. Pas dan worden gegevens als naam, leeftijd en geslacht, items die bij selectie op basis van een cv te vaak tot ongewenste discriminatie zorgen, zichtbaar.

Begin met de regie over je loopbaan en maak gratis je a-portfolio door hier te klikken

 

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com