zaterdag 21 mei 2022

De P4Score

careers4talentslogoHet personeel is de enige niet te kopiëren succesfactor voor iedere organisatie. Personeel bestaat uit medewerkers, mensen en om mensen optimaal te laten presteren is goed kennis van hun prestatievermogen essentieel.

Daarvoor is de P4Score™ ontwikkeld, waarmee organisaties de basis van het personeelbeleid, het fundament voor succes, echte kennis van wat medewerkers kunnen en willen, inzichtelijk kunnen maken.

In dit model worden 4 toonaangevende wetenschappelijke theorieën gebundeld tot één model.

De vier basis elementen van het model zijn:

Prestatie vermogen

Het prestatie vermogen wordt bepaald door de mate van ontwikkeling van competenties. In de PPS worden 32 competenties, verdeeld over zes groepen gemeten op een 100% schaal. De set competenties is gebaseerd op de meest voorkomende competenties in diverse comptentiesystemen.

Potentieel,

Potentieel is een inschatting naar de ontwikkel mogelijkheden, talenten. In welke talentgroepen, intelligentie categorieën, is de medewerker sterker of zwakker. Deze test is gebaseerd op de theorie van Gardner. Er worden 6 talentgroepen gemeten in een 100% schaal.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een belangrijk element voor de inzetbaarheid van mensen. De basis van de test is de Big5, de enige wetenschappelijk gevalideerde theorie over persoonlijkheid. In totaal worden 30 persoonlijkheidskenmerken, verdeel over 5 hoofdgroepen gemeten in een 100% schaal.

Passie.

Wat zijn de drijfveren van de medewerker? Waar liggen de interesses? Wat begeert de medewerker? Basis van deze test is de theorie van Schein. Negen elementen worden gemeten in een 100% schaal.

De P4Score biedt organisaties een instrument om medewerkers beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de persoonlijke behoeftes en ambities van medewerkers en is daarmee de basis voor een modern HRM beleid, waarin de kracht van de medewerkers centraal staat.

Blogs