careers4talentslogoArbeidsorganisaties kennen groei, verloop, doorstroom en uitstroom en daardoor ontstaan vacatures. Nog niet zo heel lang geleden werden vacatures in kranten en tijdschriften geplaatst. Sinds de opkomst van Internet zijn job boards, vacaturesites en de social media de meest gebruikte manier om vacatures te publiceren.
Na het plaatsen van de vacature begint het grote wachten op kandidaten. Die sturen een motivatiebrief en een cv om zo kun belangstelling voor de vacature kenbaar te maken. Omdat werkzoekers weten dat ze één van de velen zijn, proberen ze deze documenten zo op te stellen dat ze de selecteur prikkelen om hen mee te nemen in een volgende stap in het proces. Er is zelfs een hele industrie die voor werkzoekers cv’s en motivatiebrieven opstelt ontstaan! Wat zeggen deze documenten dan nog over de kandidaat zelf?
Wie het beste opvalt wordt gekozen voor de vervolgstappen, maar is dat een goede kandidaat?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de eerstejaarsretentie, het percentage nieuw aangetrokken medewerkers dat na één jaar nog aanwezig is, rond de 35% ligt. De tweedejaarsretentie is zelfs ruim 75%. Ook blijkt dat 70% van nieuw aangetrokken medewerkers niet tevreden tot zwaar ontevreden zijn over hun nieuwe baan.
Een werving- en selectietraject kost, zo is door onder meer Nijenrode berekend, 18 maandsalarissen. Bij een mismatch is dat verspilt geld! In 2019 waren er ruim 280.000 vacatures in Nederland.  Als we alleen de eerstejaarsretentie meenemen, dan heeft dat geleid tot een verspilling van 4,9 miljard euro! Meer dan de totale begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2021!

Het kan anders, je moet anders!

Als we recruitment zo kunnen veranderen dat de foutkans sterk afneemt, dan kunnen de arbeidsorganisaties een aanmerkelijke besparing realiseren, wat de winstgevendheid en de concurrentiekracht versterkt. Daarom hebben wij het hele proces van werving en selectie volledig opnieuw ontworpen. Waarbij de uitgangspunten zijn:

  • Bij de eerste selectie mogen subjectieve elementen zoals foto, leeftijd, geslacht, opmaak cv en motivatiebrief geen rol spelen.
  • Werkzoekers presenteren zich allemaal op gelijke wijze.
  • Iedere kandidaat gelijke kansen op basis van gevalideerd prestatievermogen.
  • Organisaties presenteren zich op een transparante en identieke wijze op basis van valide elementen.
  • De kosten van het proces moeten aanmerkelijk lager worden, de resultaten significant beter.

De oplossing.

Werkzoekers presenteren zich op de arbeidsmarkt met een persoonlijk digitaal profiel, het a-portfolio. Het a-portfolio bevat naast de standaard cv-gegevens een mini-assessment gebaseerd op de PPscore waarmee prestatievermogen, persoonlijkheid, passie en potentieel inzichtelijk wordt gemaakt.

Werkgevers maken een vacature op een gestandaardiseerde wijze en vullen de vacature aan met vijf tot acht prestatievermogen indicatoren (competenties). Na het opstellen van de vacature kan deze, zo vaak als men wil, gematcht worden op alle a-portfolio’s. Als een kandidaat goed past bij de vacature kan deze kandidaat op de vacature worden geattendeerd en kan gevraagd worden of de profielhouder interesse heeft in de vacature. Zo ja, dan wordt het hele a-portfolio zichtbaar en kunnen de vervolgstappen worden ingezet.

De kosten

Voor het onbeperkt plaatsen van en matchen op vacatures zijn de kosten € 500,-- per maand of € 5000,-- per jaar.

Daarmee worden de kosten van de cv-selectie, wat vaak vele uren kost, aanmerkelijk gereduceerd. Ook de kosten voor het opstellen van vacatures vervallen, temeer daar eerder geplaatste vacatures bewaard blijven in het systeem en simpel geactiveerd en weer gedeactiveerd kunne worden.

Maar vooral het aantal mismatches zal sterk dalen, wat vele duizenden euro’s besparing op zal leveren.

Probeer de innovatie van recruitment de eerste maand geheel gratis en vrijblijvend, klik hier en begin met besparen!

Bekijk de instructievideo hier!

talents4careercom.pngVind de perfecte kandidaat voor uw vacatures door te matchen op pretatievermogen.

Meer informatie? Klik hier>>