Personeelmanagement

In de visie van Agamedes is personeel de enige factor waarmee een organisatie zich kan onderscheiden. Alleen door te weten wat medewerkers, mensen, kunnen en willen, door te weten wie ze zijn, en taken aan te passen aan mensen, kan een organisatie optimaal functioneren. Vanuit deze filosofie helpt Agamedes organisaties om van personeelzorg een eigen specifiek systeem van personeelmanagement te ontwikkelen.
Daarvoor hebben we een uitgebreid instrumentarium en een unieke aanpak ontwikkeld. Een systeem waar we zo in geloven dat we een een succes garantie afgeven voor al onze projecten.

Omdat geen twee organisatie hetzelfde zijn, omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, werken wij met maatwerk, maken we voor en met iedere klant een maatwerk concept.
Het uitgangspunt is wel dat empowerment en talenten de basis, het fundament zijn van de organisatie.
Na een analysefase, waarbij alle niveau's van de organisatie betrokken zijn, maken wij een ruwe schets van de organisatie. Aansluitende wordt vanuit die ruwe schets de organisatie gebouwd. Tijdens het project doen wij aan kennis overdracht zodat de ontwikkeling een continue karakter krijgt.

Neem contact voor meer informatie en het maken van een afspraak.

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com