blog

Zelfsturing, los laten en los komen.

Het is tijd voor een menselijke, eenvoudige manier van organiseren. Het Braziliaanse bedrijf Semco liet zien dat werken in kleine en ondernemende teams de traditionele manier van organiseren overbodig maakt . Marktvernieuwers als Netflix en Spotify zijn op vergelijkbare manier georganiseerd.

Steeds meer organisaties zien in dat het potentieel van mensen, medewerkers beter benut kan worden, dat klanten beter bediend kunnen worden, dat veel verspillingen kunnen worden terug gedrongen.

Hoewel het concept eenvoudig lijkt, is de implementatie niet zo simpel als het in eerste instantie lijkt. Veel projecten leiden niet tot het gewenste of optimale resultaat, ook de projecten die veel publiciteit krijgen voldoen vaak niet of houden na korte tijd op te bestaan. Het meest treffende voorbeeld is Semco zelf, dat nog maar marginaal bestaat en waarvan de meeste spin-offs inmiddels niet meer bestaan. Ook het veel genoemde project Hollands Kroon, is, zoals ik al voorspelde, op een fiasco uitgelopen.

Waarom mislukken zoveel projecten?

Omdat wij allemaal gevormd zijn in een systeem dat ons mens-zijn onderdrukt. Een systeem dat onze verantwoordelijkheid , onze creativiteit, ons zelf, belemmerd, dat ons doet vervreemden van ons zelf.

Mensen worden in de maatschappij gevormd naar een norm. In vroeger tijden werden mensen door de pastoor dom en door de fabrikant arm gehouden. De pastoor bepaalde wat men mocht denken en weten. Deze rol is later voor een fors deel door (semi-) politieke bewegingen overgenomen. We worden geacht politiek correct te denken en te doen, anders weet de sociale controle wel raad met ons. En nog steeds worden we door opleidingen en later arbeidsorganisaties vastgehouden in een systeem waar anderen voor ons denken, de regels, waarden en normen vaststellen. De creativiteit, de autonomie, verantwoordelijkheid, van mensen wordt door het systeem beperkt.

We kunnen ons recht alleen maar halen als we ons door een advocaat laten bijstaan, we kunnen onze jaarcijfers alleen maar laten vaststellen door een accountant. En binnen arbeidsorganisaties meent P&O voor ons te moeten denken en beperkt het ons in ons handelen, ons denken, onze autonomie, onze verantwoordelijkheid, onze creativiteit.

En juist omdat we opgroeien, worden gevormd, in systemen die onze zelfstandigheid, onze autonomie, aan banden leggen, is het voor veel mensen niet makkelijk om te leren omgaan met de vrijheid van zelfsturing. Ze moeten worden bevrijd van het juk van de traditionele organisatie, van de hiërarchie, van de bazen, de bovenbazen en vooral de baasbovenbaas.

Implementatie van zelfmanagement, zelfsturing, vraagt van mensen om los te komen uit een systeem waar ze al decennia lang in vast zitten. Maar vraagt ook van managers en leidinggevers om macht, invloed, sturing, beheersing, los te laten.


Los laten en los komen, daar gaat het om.

En dat zijn psychologische processen die niet zo makkelijk zijn voor veel mensen. De manager of projectleider die moet accepteren dat de regie van het project uit handen wordt genomen, dat er een ander systeem ontstaat dan wat men oorspronkelijk voor ogen had. De medewerkers die moeten leren de regie over hun werk, hun loopbaan, te nemen. Die zelf verantwoordelijk zijn voor de output van hun werk, zelf de processen moeten bepalen.

Implementatie van zelfsturing lukt alleen als er veel, heel veel, aandacht is voor de mens. Als gaandeweg het project mensen leren los te komen van regels, procedures, vooroordelen, gevoelens. Als de leiding beheersing, macht, betutteling, los kan laten en gaandeweg het project alles over kan laten aan de autonome processen die gaan ontstaan. Bevrijd mensen van het systeem waarin ze zijn opgegroeid, laat mensen zichzelf weer ontdekken, geef mensen de ruimte om zich te ontplooien.

Zelfmanagement komt niet uit de lucht vallen. Het is een gevolg van een proces dat al decennia lang gaande is. De pastoor, de dominee, kan mensen niet meer dom houden, omdat ze over alle informatie kunnen beschikken die er is. De ondernemer die mensen denkt arm en dom te kunnen houden, zal zijn bedrijf snel ten onder zien gaan. Ook arbeidsorganisaties moeten zich aanpassen aan de nieuwe tijd, de nieuwe maatschappij. We moeten loskomen van het organisatiemodel met managers, leidinggevers en personeel. We moeten openstaan voor een organisatiemodel dat bestaat uit samenwerkers. Gemotiveerde, geïnspireerde, gepassioneerde mensen die samen werken binnen hun eigen comfortzone gebaseerd op hun prestatievermogen, persoonlijkheid, passie en potentieel.

Agamedes heeft veel ervaring met het ontwerpen en implementeren van organisaties zonder hiërarchie, met zelfregie van de samenwerkers en helpt u graag op weg.

Van medewerkers naar samenwerkers.
De stille macht van de stille kracht.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 11 april 2021

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com