blog

Manifest.

Een spook waart door de wereld, het spook van de kracht van mensen. Alle oude machten hebben zich verbonden aan een heilige drijfjacht tegen dit spook, managers, economen, wetenschappers, politici en de Paus.

Waar blijft de oppositiedie uitgaat van de krachten van de mens? Waar blijven de mensen die het opnemen tegen de macht van economen, wetenschappersen rechtlijnig denkende techneuten die door onderdrukking van menselijk potentieel organisaties in stand houden?

Uit deze feiten vloeien twee dingen voort:

De kracht van mensen wordt door de machthebbers erkend, maar ze vrezen hem waardoor ze hem onderdrukken.

Het wordt hoog tijd dat HR professionals hun opvattingen, visie en tendensen openlijk voor de hele wereld ontvouwen en zich verenigen.

Voor dit doel is het volgende manifest ontworpen.

Arbeiders en ambtenaren.

De geschiedenis van alle organisaties wordt gekenmerkt door een strijd tussen machten. Slaven, lijfeigenen, arbeiders, medewerkers, ambtenaren, leidinggevers, managers, onderdrukkersen onderdrukten, stonden tegenover elkaar, voerden steeds een strijd, dan weer bedekt, dan weer openlijk, die soms eindigde in een revolutionaire omkeer of tot de ondergang van een klasse.

De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.

Ons tijdvak kenmerkt zich hierdoor dat het de klassentegenstellingen vereenvoudigd heeft. De gehele maatschappij splitst zich meer en meer in twee grote kampen, in twee grote lijnrecht tegenover elkaar staande klassen: managers en medewerkers.

De globalisering, internet en sociale netwerken hebben een nieuwe maatschappij geschapen, zorgen voor een snelle ontwikkeling van mensen, doordat kennis en daarmee macht voor iedereen die dat wil beschikbaar wordt.

Organisaties hebben zich steeds aangepast aan de markt. De globalisering heeft voor geweldige groei van organisaties gezorgd. ICT en Internet hebben tot totaal nieuwe organisaties geleid, die in omzet de grootste van de wereld zijn.

Maar, hoewel arbeiders, medewerkers, steeds opnieuw hun macht hebben laten gelden, zijn de meeste organisaties nog steeds gebaseerd op machthebber en machtelozen.

De slaaf is arbeider geworden, de arbeider is medewerker geworden. Zijn inspanningen worden met klinkende munt betaalt. Hij mag zo nu en dan zijn mening geven over zijn leidinggever, het management en soms zelf de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De medewerker mag zelf zijn werktijd inrichten, zelf zijn werkplek zoeken, kan thuis werken, heeft een CAO, een arbeidsovereenkomst en nog veel meer.

Maar komt het op een conflictaan, dan is de medewerker weer arbeider en staat hij alleen tegenover de macht van de organisatie. Wil de organisatie kosten besparen dan grijpen de economen meteen de arbeider aan, ook als er veel betere kostenreducties te realiseren zijn, de cijfers, niet het verstand, regeren.

De toekomst.

De wezenlijke voorwaarde voor het voortbestaan van een organisatie, een onderneming, een bedrijf, is niet de opeenhoping van macht bij economen, wetenschappers en techneuten. De machthebber trekken door het voortzetten van hun beleid de bodem onder het bestaansrecht van hun organisaties uit. De werkelijke kracht van een organisatie ligt niet bij de econoom, de techneut of wetenschappers, maar bij de medewerkers. De ondergang van de machthebbers is even onvermijdelijk dan de opkomst van de kracht van de medewerkers.

Daarom roep ik alle mensen die geloven in de kracht van mensen zich te verenigen om samen nieuwe organisatievormen op te gaan zetten, niet gebaseerd op macht en economie, maar gebouwd op de kracht van mensen!

Het bankje
De cafetaria
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
woensdag 03 maart 2021

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com