blog

Inspiratie en motivatie

Mijn vorige artikel, de (on)zin van motiveren, leverde een aantal interessante reacties op. Omdat ik een wat complexe persoonlijkheid heb, ik heb er moeite mee anderen gelijk te geven. Ik heb ik er meer dan genoeg van en mijn moeder leerde me dat als je genoeg van iets hebt je dat ook aan anderen kunt geven. Dat lukt me aardig met materialistische dingen, maar gelijk geven, dat is een andere zaak.

Maar toch, het zette me aan het denken. Ik schrijf mijn artikelen om mijn gedachtengoed te delen. Om mensen te helpen, te laten denken, te inspireren. En toen viel het eerste kwartje. Inspiratie! Enkele mensen wezen mij op inspiratie, dat was alles wat ze nodig hadden om energie te krijgen.

Is "inspiratie" motivatie? Ik denk van niet.

Inspiratie

het woord "inspiratie" is afgeleid van het latijnse woord "Spiritus" wat geest betekent. De geest krijgen, Begeisterung, bezieling. Inspiratie raakt onze ziel. Het kan de basis zijn van visie, een ideaalbeeld, de stip op de horizon die ons handelen bepaalt. Ik haal de inspiratie voor mijn werk uit mijn visie dat "we" verkeerd omgaan met mensen in arbeidsorganisaties. Dat personeelsbeleid uitgaat van het beheersen van mensen en juist daardoor demotiveert, mensen moe maakt, laat afbranden, mensen doet vervreemden van zichzelf.
Inspiratie is ook nodig om bijvoorbeeld een artikel of boek te schrijven, een muziekstuk te componeren, een schilderij te maken. Om dingen te creëren die dicht bij je ziel zitten.

Als ik inspiratie krijg om een artikel te schrijven, dan is er vaak nog een extra prikkel nodig om de pc open te klappen en te gaan schrijven. En soms lukt dat schrijven niet en stop ik ermee. De inspiratie blijft, maar andere factoren belemmeren de actie. Geen zin om te schrijven (motief), niet op de juiste woorden kunnen komen (competentie), geen lekker gevoel bij de reacties of van de eerste pennenvruchten (commitment). Kortom, de energie om binnen een paar minuten 1000 woorden neer te tikken ontbreekt, maar de inspiratie is er.

Motivatie

Motivatie is afgeleid van "movare", bewegen. We kennen twee soorten motivatie, intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie komt de drang om te gaan bewegen vanuit de mens zelf. Voor intrinsieke motivatie is, zo denk ik, inspiratie nodig. De intrinsieke motivatie zit in de mens zelf, maar is, in tegenstellig tot de inspiratie, de bezieling, niet steeds aanwezig. Het is kortstondig. Vanuit mijn inspiratie en dat brein dat overuren maakt, veel verder is dan mijn schrijven, raak ik weer snel gemotiveerd om andere dingen te gaan doen. Heb ik er moeite mee om dingen af te maken, er staat een nieuwe uitdaging klaar, maar de inspiratie blijft.

Extrinsieke motivatie staat los van inspiratie. Er zijn andere prikkels, externe prikkels, nodig om mensen in beweging te krijgen. Vaak wordt daarbij aan een beloning gedacht. In een van de afleveringen van "Kinderen voor Kinderen" zingt Joep van het Hek "alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen" en dat is waar. Iedereen heeft een prijs, zelfs om een moord te plegen.
Mijn hoogleraar Arbeids- en Organisatie Psychologie begon zijn eerste college altijd met de woorden "Als je weet wat mensen begeren, kun je ze beheersen".
En ja, dat klopt, alleen denken veel mensen dat je met loon mensen kunt motiveren en dat is dé grote misrekening binnen personeelmanagement. Een actuele zaak maakt dat duidelijk.

Er is weer eens een politieke rel. De regeringspartijen worden nagewezen omdat ze een stemming over een loonsverhoging binnen de zorg hebben geblokkeerd. De populisten links en rechts hebben de motie, die al vele malen is afgeschoten, ingebracht. Waarom? Omdat het stemmen oplevert, nergens anders voor. Dat denk ik althans. Want het salaris verhogen lost het werkelijke probleem niet op en maakt een ander probleem, de veel te hoge kosten van de zorg, alleen maar groter.
Het waanidee dat geld werk leuker maakt. Salaris is alleen maar bedoeld om ongemakken, inconvenienten, af te kopen. De echte oplossing is de inconvenienten op te lossen.
Onderzoeken wat deze inconvenienten zijn en ze aansluitend oplossen zal zoveel besparingen opleveren in de zorg, dat er zelfs ruimte komt voor een salarisverhoging. Maar uit mijn ervaring blijkt dat de roep om meer salaris af zal nemen, zal verdwijnen.
Een verhoging van de salarissen zal kort motiveren, dan zullen de mensen zien dat hun echte problemen alleen maar groter worden, waardoor eerst de tevredenheid zal afnemen en uiteindelijk de inspiratie, elementair voor werken in de zorg, zal verdwijnen.

Conclusie.

Inspiratie is de basis van intrinsieke motivatie. Als mensen geïnspireerd, bezield, zijn, hebben ze meer intrinsieke motivatie, zal de score op motief hoog zijn, maar moeten ze wel competent zijn voor hun takenpakket om optimaal energie vrij te maken.
Extrinsieke motivatie laat mensen dingen doen die ze eigenlijk liever niet doen. Extrinsieke motivatie is een vorm van mensen dwingen iets te doen door een beloning of straf in het vooruitzicht, zal leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk tot het verlies van de inspiratie.
In het artikel "Naar een nieuwe arbeidsorganisatie" beschrijf ik het Hackman model dat als basis kan dienen voor externe motivatie. In een volgend artikel zal ik er verder op in gaan.

Waarom meer loon het probleem van de zorg niet gaa...
De (on)zin van motiveren.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 11 april 2021

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com