blog

careers4talents.pngmaak je a-portfolio en neem de regie over je loopbaan talents4careercomvind kandidaten op basis van gevalideerd prestatie vermogen

Het gaat om mensen

"The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results":

Albert Einstein.  

In een eerder artikel schreef ik dat er gezocht moet worden naar andere organisatievormen. De huidige lijn-staf organisatie, gebaseerd op theorieën van meer dan 150 jaar geleden voldoet niet meer, werkt productiviteit, maar vooral tevredenheid van medewerkers en klanten tegen.
In 1993 publiceerde Hamel en Champy het boek 'Reengineering the company, a manifesto for business revolutions' waarin ze, terecht, pleiten om bedrijven en arbeidsorganisatiesgeheel opnieuw op te zetten vanuit een green-field, een groene, lege, wei. De gedachte was dat door het opnieuw ontwikkelen van de processen de effectiviteit van de organisatie zou verbeteren.
Het werd een hype, iedere dag was er wel ergens een congres of symposium, maar aan het einde werden alleen maar veel adviesbureaus er beter van.
Hamel gaf in een later boek ook toe dat hij een belangrijke denkfout had gemaakt. "I forgot the human factor" bekende hij. Maar ja, wie maalt erom als je $ 65.000,-- voor een uurtje spreken krijgt?

De human factor.

Er zijn mensen die denken dat bedrijven met name gericht zijn op winstmaximalisatie. En voor een deel hebben ze gelijk, maar uiteindelijk is winstmaximalisatie de snelste weg naar het einde van de organisatie. Uiteindelijk zal de markt en daarbij de klant, dit gedrag afstraffen.
In mijn visie moet een arbeidsorganisatie enkel en alleen gericht zijn op het tevreden stellen van mensen. Lukt dat, dan volgt winst vanzelf.
Mensen, daar draait het om, weten wat mensen willen, wat ze begeren, wie ze zijn, dat is de kern van een succesvolle organisatie.
Binnen een organisatie zijn er twee disciplines die rechtstreeks met mensen te maken hebben, marketing en human resource management. En er kan geen enkele andere conclusie worden getrokken dat beide juist bezig zijn met het afschrikken en wegjagen van mensen!
Willen we naar een organisatie met tevreden klanten en tevreden medewerkers, dan zal er begonnen moeten worden met het opnieuw uitvinden van marketing en sales en van HRM!

Marketing en Sales.

Bij de meeste bedrijven zijn marketeers en verkopers vooral gericht op het zodanig beïnvloeden van mensen dat ze producten en diensten gaan afnemen. En aangezien de technieken die daarbij worden gebruikt voor een fors deel bestaan uit manipulatie, leiden ze vaak tot, na een kort moment van geluk, tot ontevredenheid van klanten. Ontevredenheid omdat wat geleverd is, niet overeenkomt met wat er beloofd is in de perceptie van de klant. In tegenstelling tot markteers en verkopers zijn klanten, consumenten, niet productgericht, maar zoeken ze een oplossing voor een probleem én een professionele benadering door de leverancier. In het boekje "klantgericht veranderen"(hier te downloaden) presenteerde ik het P8 model van klanttevredenheid.

Human Resource Management, Personeelszaken.

Wat geldt voor marketeers geldt in nog hogere mate voor HRM. HRM is momenteel vooral gericht op het beheersen van mensen. Functiebeschrijvingen bepalen wat iemand moet en mag doen. Functiewaardering bepaalt wat iemand daar voor krijgt en via beoordelingssystemen en salaristabellen is tot in detail vastgelegd of en wanneer de beloning wordt aangepast. Feedback gebeurt via nauwkeurig vastgelegde procedures op de tijd die P&O heeft bepaald. Kortom een systeem wat iedere vorm van mensgerichtheid ontbeert. P&O gaat zelfs zo ver dat ze zich bemoeit met de persoonlijke levenssfeer van mensen door lifestyle programma's en andere ingrepen in de privé sfeer.

Conclusie

Willen we naar een organisatievorm die gericht is op tevreden klanten, tevreden medewerkers, effectiviteit, groei, maar vooral een stevig en goed imago, dan moeten marketing en HRM van misleiden en beheersen van mensen overstappen naar een aanpak waarin de wensen van mensen, de kennis van de markt, klanten, personeel, medewerkers, centraal staan.
Een organisatie die draait om de human factor en om niets anders.

De kracht van mensen.
Naar een nieuwe arbeidsorganisatie?
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 28 januari 2021

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com