blog

De kracht van mensen.

Er was eens een bedrijf dat een luxe probleem had. De verkopers hadden te hard achter hun bonus, twee weken Bora Bora met een partner naar keuze, aan gelopen waardoor de productiecapaciteit de vraag niet aankon. De directeur belegde samen met de manager P&O een "meeting" in de kantine en deelde het personeel mee dat de komende vier weken ook op de zaterdagen gewerkt moest worden. Geen medewerker reageerde totdat ze buiten het gehoor van de managers waren. Een enkeling was blij omdat het goed ging met het bedrijf, maar de meesten klaagden. Ze hadden plannen die zaterdag, ze waren al zo moe…

Er was eens een bedrijf dat een luxe probleem had. Omdat ze goede kwaliteit leverden, kwam er steeds meer vraag uit de markt, waardoor de productiecapaciteit de vraag niet aankon. De directeur belegde samen met de personeelsmanager een bijeenkomst in de aula. Hij bedankte de medewerkers voor hun inzet de laatste tijd en gaf aan dat er daardoor meer vraag naar producten kwam waardoor er een productieprobleem was. "Ja" riep een medewerker "Dat hebben we gezien, maar als we nu productielijn drie op een iets hoger tact zetten en die samen laten werken met lijn vier, dan kunnen we toch zo'n 10% meer maken." Een andere medewerker reageerde met aan ander verbetervoorstel en al snel ontstond er een leuke discussie met talrijke verbetervoorstellen. De mensen die de ideeën hadden aangedragen werd gevraagd ze verder uit te werken en na enkele weken werd de gewenste productie gehaald.

Naast de formele organisatie, vaak mooi gedocumenteerd met talloze plaatjes, werkinstructies, processen en procedures, bestaat er ook een informele organisatie. De informele organisatie speelt zich over het algemeen af buiten het gezichtsveld van het management. Het is de manier van werken die de medewerkers met elkaar, vaak stilzwijgend, zijn overeengekomen. Waar de managers vaak trots wijzen op hun ingrepen, is het juist de informele organisatie die de kracht en het succes van een organisatie bepalen. De informele organisatie is de succesfactor van organisatie.

Een van de vele projecten die ik heb gedaan in mijn loopbaan was bij een organisatie die miljoenen verlies leed. Ik overtuigde de managers om 15 kerncijfers op een bord te zetten en die op de shopfloor te hangen en daar dagelijks naar te kijken. Na een paar dagen kwam een medewerker vragen wat dat voor getalletjes waren, die 8,5% bijvoorbeeld. "Dat is het ziekteverzuim. We hebben zo'n 400 mensen in dienst en dat wil dus zeggen dat er rond de 35 ziek thuis zijn." "Wat gaan jullie daar aan doen?" "Geen idee, heb jij een idee?". De manager keek mij en de medewerker aan met een blik die op doden stond. "Dit is management overleg De Beer, hij heeft wel wat beters te doen, flikker naar je werkplek".
Later die dag kwam die medewerker bij me binnen en kwam met een aantal voorstellen. Een daarvan kon ik binnen enkele dagen realiseren, het voordeel van de crisismanager, de manager vragen om de sleutels van de leasebak en hem veel succes toewensen bij de outplacement.
Vanaf dat moment hadden we dagelijks management overleg bij een bord met kengetallen op de werkvloer, samen met steeds meer medewerkers. We ontwikkelden een systeem voor verbeter ideeën, waarvan 95% ook daadwerkelijk werd ingevoerd. Managers werkten iedere week tenminste een dag mee op de werkvloer om te weten wat er gebeurde en wat er beter kon.

Twee jaar later was het bedrijf zeer winstgevend en een voorbeeld bedrijf binnen de groep. Het systeem dat we daar ontwikkeld hadden binnen de hele groep uitgerold en empowerment en zelfmanagement werden de basis van dat systeem.

Door de kracht van mensen te erkennen, door te beseffen dat de informele organisatie bestaat en die te formaliseren, kan iedere organisatie sterker, beter, effectiever worden. Het enige probleem dat opgelost moet worden is de weerstand tegen verandering. Niet van de medewerkers, maar van de managers.

Willen, kunnen, moeten.
Het gaat om mensen
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 11 april 2021

p4indexlogobepaal je prestatievermogen, je persoonlijkheid, passie en potentieel.

p4index.com