PPS
De Performance Potential Score voor echt inzicht in mensen
Lees verder>>
Jobs4your.careers
Jobs4your.careers, het netwerk voor de arbeidsmarkt
ga naar jobs4your.careers
Persoonlijk dashboard
Al je gegevens zijn op je persoonlijke dashboard makkelijk in te zien en aan te passen.
Inclusief gevalideerde testen
Leer jezelf kennen door de wetenschappelijk gevalideerde testen op competenties, persoonlijkheid, talent en passie
Organisatie Portfolio
Organisaties kunnen zich door middel van het c-portfolio uitgebreid presenteren op de arbeidsmarkt
Anders selecteren
Selectie op basis van gevalideerde competenties voor een betere match.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PPS
 • Jobs4your.careers
 • Persoonlijk dashboard
 • Inclusief gevalideerde testen
 • Organisatie Portfolio
 • Anders selecteren
vrijdag 21 februari 2020

doorstroom

Voor de verdere ontwikkeling en het op de markt zetten van Agamedes en jobs4your.careers zoeken wij partners, die mede-eigenaar worden van de organisatie en op termijn de organisatie in zijn geheel over zullen nemen.

Er wordt gezocht naar een of meer partners die (bij voorkeur) reeds actief zijn in de HRM branche en die het dienstenpakket uit willen breiden en aan bestaande en nieuwe klanten wil aanbieden.

Er is nog additionele investering nodig in het verder ontwikkelen van de software (€ 50.000,--) en het vermarkten van het systeem. Daarnaast zijn er de doorlopende kosten van de huur van servers. Softwarelicenties (databases) en onderhoud van het systeem. Daarvoor zijn overeenkomsten gesloten.

Er is reeds geïnvesteerd in het ontwikkelen van de testen, marketing (beurzen en internet), huisstijl, drukwerk en zo voorts. Totaal rond de € 250.000,--

Gedacht wordt aan maximaal 5 partners die ieder € 10.000,-- inbrengen in ruil voor 10% van het aandelenpakket.

Agamedes heeft de ambitie om binnen twee jaar toonaangevend te zijn in het Nederlands taalgebied, om daarna uit te breiden naar buurlanden en verder.

Achtergrond initiatiefnemer:

Ervaren HRM manager. Ervaring bij meerdere bedrijven zowel nationaal, internationaal als multinationaal. Heeft de eerste universitaire studie HRM mee vorm gegeven. Publiceert regelmatig, is auteur van diverse boeken en artikelen over personeelmanagement, kwaliteit en organisatie.

Binnen enkele jaren zal hij gefaseerd de organisatie overdragen aan de partners.

Producten/Diensten

PPS, de Performance Potential Score.

De pps is een instrument waarmee de vier P's, potentieel, persoonlijkheid, prestatievermogen en passie, snel in kaart kunnen worden gebracht.

Jobs4your.careers

Jobs4your.careers is een E-HRM instrument, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige) medewerkers. Het instrument kent een structuur vergelijkbaar met een social network.

Het K3 excellence model.

Een model dat dient als kapstok voor het ontwikkelen en implementeren van een excellence systeem bestaande uit geïntegreerde instrumenten. De basis van het model zijn empowerment en talentmanagement.

Verdienmechanismen

1) Bedrijven betalen voor een van de modules.

 • Compleet personeelmanagement
 • Werving en Selectie
 • Coaching
 • Bedrijfsportfolio

2) Individuele gebruikers betalen voor extra faciliteiten op het portfolio.

3) Implementatie op basis van het K3 model, trainingen en advies.

De doelstelling van 2020 is een omzet van tenminste € 500.000,--.

Waarom deelname in deze Agamedes een groot succes zal worden

Betreffende productportfolio is de eerste volledig geïntegreerde oplossing op het gebied van HRM. Bovendien is het ontwikkeld vanuit de behoeftes van HR managers.

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

nedDe kern van onze diensten zijn jobs4your.careers en de PPS™, instrumenten gericht op modern en innovatie HRM.
Zowel organisaties als individuen kunnen ook inzicht krijgen het potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.
Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

engThe core of our services are jobs4your.careers and the PPS™, tools focused on modern and innovative HRM.
Both organisations and individuals can also gain insight into the potential by creating a profile and completing the tests.
Jobs4your.careers is the only fully integrated HRM tool at this moment (inflow, flow and outflow of personnel). The instrument has been developed by highly experienced HR professionals in collaboration with scientists. The tool guarantees significant savings on personnel costs.

 

Blogs