PPS
De Performance Potential Score voor echt inzicht in mensen
Lees verder>>
Jobs4your.careers
Wij stoppen met jobs4your.careers en gaan helemaal over op de PPscore.
Talentmanagement
Voor arbeidsorganisaties is het belangrijk de talenten en competenties van medewerkers te kennen.
Lees verder>>
HRM 4.0
Human Resource Management is het bedrijfsmatig managen van de human resource, het personeel.
Lees verder>>
Selectie van medewerkers
Recruitment, beter Werving en Selectie, is het proces dat leidt tot het binden van talent aan de organisatie.
Lees verder>>
Loopbaan coaching
binnenkort meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PPS
 • Jobs4your.careers
 • Talentmanagement
 • HRM 4.0
 • Selectie van medewerkers
 • Loopbaan coaching
dinsdag 2 juni 2020

The Performance Potential Score

p4 model engels1Personnel, the staff, the human resource, is the only non copycat success factor for any organization. Personnel consists of employees, people and in order for people to perform optimally, good knowledge of their performance is essential.

To this end, Agamedes has developed the PPP, performance potential score, with which organisations can provide insight into the basis of the personnel policy, the foundation for success, real knowledge of what employees can and want.

In this model 4 leading scientific theories are bundled into one model.
The 4 elements of the model are:

Performance

Performance ability is determined by the degree of development of competencies. In the PPP, 32 competencies are measured over six groups on a 100% scale. The set of competencies is based on the TMA competency model.

Potential,

Potential is an estimate of the development possibilities. In which talent groups, intelligence categories is the employee stronger or weaker. This test is based on Gardner's theory. Six talent groups are measured on a 100% scale.

Personality

Personality is an important element for people's employability. The basis of the test is the Big5, the only scientifically validated theory on personality. A total of 30 personality traits, divided over 5 main groups, are measured on a 100% scale.

Passion.

What are the motivations of the employee? Where do the interests lie? What does the employee desire? The basis of this test is Schein's theory. Nine elements are measured on a 100% scale.

The Performance Potential Model™ offers organizations an instrument to get to know and understand employees better. This makes it possible to respond better to the personal needs and ambitions of employees and is therefore the basis for a modern HRM policy, in which the strength of the employees is central.

Do you want to know your score on the model? Take the basic test for free.

Recruiters and recruitment agencies can buy a license to make the PPP available for their selection process.

For organisations a very extensive version is available that can be used as a basis for modern HRM.

Contact us to discuss the possibilities for your organisation.

p4 model

De Performance Potential Score

Het personeel is de enige niet te kopiëren succesfactor voor iedere organisatie. Personeel bestaat uit medewerkers, mensen en om mensen optimaal te laten presteren is goed kennis van hun prestatievermogen essentieel.

Daarvoor heeft Agamedes de PPS, performance potential score, ontwikkeld, waarmee organisaties de basis van het personeelbeleid, het fundament voor succes, echte kennis van wat medewerkers kunnen en willen, inzichtelijk kunnen maken.

In dit model worden 4 toonaangevende wetenschappelijke theorieën gebundeld tot één model.

De 4 elementen van het model zijn:

Prestatie vermogen

Het prestatie vermogen wordt bepaald door de mate van ontwikkeling van competenties. In de PPS worden 32 competenties, verdeeld over zes groepen gemeten op een 100% schaal. De set competenties is gebaseerd op het TMA competentie model.

Potentieel,

Potentieel is een inschatting naar de ontwikkeling mogelijkheden. In welke talentgroepen, intelligentie categorieën is de medewerker sterker of zwakker. Deze test is gebaseerd op de theorie van Gardner. Er worden 6 talentgroepen gemeten in een 100% schaal.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een belangrijk element voor de inzetbaarheid van mensen. De basis van de test is de Big5, de enige wetenschappelijk gevalideerde theorie over persoonlijkheid. In totaal worden 30 persoonlijkheidskenmerken, verdeel over 5 hoofdgroepen gemeten in een 100% schaal.

Passie.

Wat zijn de drijfveren van de medewerker? Waar liggen de interesses? Wat begeert de medewerker? Basis van deze test is de theorie van Schein. Negen elementen worden gemeten in een 100% schaal.

Het Performance Potential Model biedt organisaties een instrument om medewerkers beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de persoonlijke behoeftes en ambities van medewerkers en is daarmee de basis voor een modern HRM beleid, waarin de kracht van de medewerkers centraal staat.

Wil je je score op het model weten? Maak gratis de basistest.

Recuiters en recruitmentbureaus kunnen een licentie kopen om de PPS beschikbaar te maken voor hun selectietraject.

Voor organisaties is een zeer uitgebreide versie beschikbaar die als basis voor modern HRM kan worden gebruikt.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

English version

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

nedDe kern van onze diensten zijn jobs4your.careers en de PPS™, instrumenten gericht op modern en innovatie HRM.
Zowel organisaties als individuen kunnen ook inzicht krijgen het potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.
Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

engThe core of our services are jobs4your.careers and the PPS™, tools focused on modern and innovative HRM.
Both organisations and individuals can also gain insight into the potential by creating a profile and completing the tests.
Jobs4your.careers is the only fully integrated HRM tool at this moment (inflow, flow and outflow of personnel). The instrument has been developed by highly experienced HR professionals in collaboration with scientists. The tool guarantees significant savings on personnel costs.

 

Blogs