Jobs4your.careers
Jobs4your.careers, het netwerk voor de arbeidsmarkt
ga naar jobs4your.careers
Persoonlijk dashboard
Al je gegevens zijn op je persoonlijke dashboard makkelijk in te zien en aan te passen.
Inclusief gevalideerde testen
Leer jezelf kennen door de wetenschappelijk gevalideerde testen op competenties, persoonlijkheid, talent en passie
Organisatie Portfolio
Organisaties kunnen zich door middel van het c-portfolio uitgebreid presenteren op de arbeidsmarkt
Anders selecteren
Selectie op basis van gevalideerde competenties voor een betere match.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Jobs4your.careers
  • Persoonlijk dashboard
  • Inclusief gevalideerde testen
  • Organisatie Portfolio
  • Anders selecteren
woensdag 13 november 2019

p4 model engelsFor work organizations it is important to know how employees can perform best. For this, use is often made of models that have little or no scientific basis, such as DISC and MBTI. By aligning policy with the wrong instruments, not only is the optimum return not achieved from employees, but it is even possible that people, due to the wrong load, become demotivated and even fall out due to stress phenomena.

The Shamrock Human Performance model has been developed to get a good insight into employees, so that they are optimally in their comfort zone and can therefore be used optimally and perform optimally. In this model 4 leading scientific theories are bundled into one model.

The 4 elements of the model are:

Potential, Performance, Personality and Passion. Each element is divided into main groups and items, which together provide an excellent image of the employee.

The Shamrock Human Performance Model offers organizations a tool to get to know and understand employees better. This makes it possible to better respond to the personal needs and ambitions of employees and thus forms the basis for a modern HRM policy.

Are you interested in the model? We are happy to explain.

p4 model engelsVoor arbeidsorganisaties is het belangrijk te weten hoe medewerkers het beste kunnen presteren. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van modellen die nauwelijks of geen wetenschappelijke basis hebben, zoals DISC en MBTI. Door beleid af te stemmen op verkeerde instrumenten wordt niet alleen niet het optimale rendement uit medewerkers gehaald, maar is het zelfs mogelijk dat mensen, door verkeerde belasting, gedemotiveerd raken en zelfs uit gaan vallen door stress verschijnselen.

Om een goed inzicht te krijgen in medewerkers, waardoor ze optimaal in hun comfort zone zitten en daardoor optimaal kunnen worden ingezet en optimaal kunnen presteren is het Shamrock Human Performance model ontwikkeld. In dit model worden 4 toonaangevende wetenschappelijke theorieën gebundeld tot één model.

De 4 elementen van het model zijn:

Potentieel, Prestatie vermogen, Persoonlijkheid en Passie. Ieder element is opgedeeld in hoofdgroepen en items, die samen een uitstekend beeld geven van de medewerker.

Het Shamrock Human Performance Model biedt organisaties een instrument om medewerkers beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de persoonlijke behoeftes en ambities van medewerkers en is daarmee de basis voor een modern HRM beleid.

Heeft u interesse in het model? Wij komen het graag toelichten.

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

De kern van de diensten van Agamedes is jobs4your.careers, een E-HRM instrument door Agamedes ontwikkeld, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige) medewerkers. Het instrument is webbased , in een structuur vergelijkbaar met een social network.

Individuen kunnen ook inzicht krijgen in hun potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.

Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

Agamedes heeft de ambitie om binnen twee jaar toonaangevend te zijn in het Nederlands taalgebied, om daarna uit te breiden naar buurlanden en verder.

Blogs