aandeelhouders

Agamedes wil een toonaangevend netwerk worden waarmee werkgevers en werkzoekers elkaar snel en goed kunnen vinden. Daarvoor ontwikkelen wij geavanceerde software die matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt objectiveert, waardoor de kans op een goed match aanmerkelijk beter wordt.

Om de ontwikkeling en uitbouw van de software en het introduceren van het netwerk te versnellen zoekt Agamedes kapitaal. Wij gaan dit doen door investeerders de mogelijkheid te bieden aandelen te kopen in de organisatie. Daarvoor wordt voor de ontwikkeling en het beheer van het cloud based netwerk een nieuwe BV opgericht, waarvan initieel 50,5% (101 aandelen ) van de aandelen in handen zijn van de Agamedes BV. De overige 49,5% wordt aangeboden als 99 aandelen van €500,-- per aandeel.

De winst van de organisatie wordt, na aftrek van kosten en een reservering, geheel ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Een rendement van meer dan 50% het eerste jaar is, gezien de initiële belangstelling voor het systeem haalbaar en realistisch.

Jaarlijks zal door een accountant de waarde van de aandelen worden bepaald. Vanaf 2019 zal jaarlijks een deel van de aandelen van Agamdes BV tegen 80% van de aandeelwaarde aangeboden worden aan de eerste aandeelhouders.

Voor meer informatie en aanvragen van één of meer aandelen graag bijgaand formulier gebruiken.

Nog slechts 79 aandelen beschikbaar!

Aanvraag aandelen

Aanspreek Titel(*)
Ongeldige invoer

Voorletters
Ongeldige invoer

Uw voornaam(*)
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Uw achternaam(*)
Ongeldige invoer

Het telefoonummer waarop u te bereiken bent(*)
Ongeldige invoer

Uw emailadres(*)
Ongeldige invoer

Herhaal uw email adres(*)
Ongeldige invoer

Uw adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Plaats(*)
Ongeldige invoer

Land(*)
Ongeldige invoer

Hoeveel aandelen wilt u kopen?
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer