preview

portfolio

Selecteren van kandidaten voor een vacature.

Inleiding.

informatie betrouwbaarheid.pngSelecteren van kandidaten voor een vacature vindt momenteel nog steeds plaats op basis van een cv. Een cv bevat echter geen valide gegevens over de kwaliteiten van een kandidaat, met als gevolg veel misplaatsingen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 35% van nieuw aangetrokken medewerkers binnen één jaar weer vertrokken zijn. Als er sprake is van gedwongen vertrek blijkt dat vrijwel steeds het gebrek aan compententies en/of een niet passende persoonlijkheid de reden om het dienstverband te beëindigen. Bij vertrek op eigen verzoek is de oorzaak meestal een tegenvallende functie of organisatiecultuur.

Daarom ontwikkelt agamedes een systeem waarbij matching op competenties en persoonlijkheid centraal staat, met daarnaast de mogelijkheid voor een organisatie om zich optimaal en transparant te presenteren aan matchende kandidaten.

Schrijf reactie (0 Reacties)