Blog

blog

three monkeys 1212613 1280 1024x678“Wat niet weet, wat niet deert” De vrouw, gestoken in een jurkje dat waarschijnlijk alleen op de markt in een klein afgelegen dorp te koop is, keek triomfantelijk het kleine café rond. Onder haar jurk, die waarschijnlijk niet in haar maat te koop was, droeg ze een legging die het gezegde “Er zijn maar 3 dingen die de waarheid vertellen. Kleine kinderen, dronken mensen en leggings” opnieuw van overtuigend bewijs verstrekte. Er was geen mens die reageerde en daarom hield ik, als vreemdeling in een kroeg in een te stil dorp, mijn mond maar.

Een van de autochtone inwoners boog zich naar me toe met een samenzweerders blik en fluisterde: “Das rooie Sjan, ze weet niet beter” Ik knikte instemmend, nipte aan mijn koffie, het was nog vroeg in de avond. “Altijd het hoogste woord, onze Sjan” ging de man verder. “En ze is er geweldig in om dingen niet te willen weten, zo komt ze vrolijk het leven door.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

hark

"Ik wou dat ik een tuinman was" zei het stekelvarken "dan deed ik een stokje in mijn kont en ging ik lekker harken." (Freek de Jonge)

Het was in de tijd dat mensen bijeen werden gedreven in grauwe gebouwen. Grote machines, aangedreven door de kracht van stoom, domineerden hun werk. Bazen, boven bazen en de baas boven baas buitten de mensen uit, gebruikten hun macht, straf en een kleine beloning om mensen dat te laten doen wat ze goed vonden.

Wetenschappers stonden in dienst van de macht en ontwikkelden hem, De Hark.

De Hark domineerde het leven, de arbeid, de fabrieken en kantoren. Oorlogen kwamen, oorlogen gingen, maar De Hark bleef.

De arbeiders verzetten zich tegen De Hark, tegen de macht, tegen het keurslijf dat De Hark hen oplegde. De machthebbers gaven hen een vinger, inspraak, medezeggenschap, democratie, maar de ban van De Hark domineerde hun denken, ze konden hem niet loslaten, niet afstaan. “Hij is van mij…….”, “Hij is van mij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gaslantaarn kleinGaat je beroep verdwijnen? Nemen de robots je werk over? Staan we aan de rand van massale werkloosheid?

Het wordt allemaal te veel opgeblazen. In mijn jeugd verdwenen de stoomtrein machinist en moest mijn vader omscholen van stoom naar stroom. De gaslantaarn aansteker, een man die met een lange stok de gaslantaarns aanstak, heb ik nog net gekend. De pastoor, een een gerespecteerd man, centrum van de parochie, is ook aan het uitsterven. Wisselwachters, seinwachters, kennen we niet mee, net zo min als brugwachters (op die ene bij de draaibrug over de Piushaven na dan).

Computers hebben het werk van telefonistes, die door middel van kabels en stekkers verbindingen tot stand brachten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Motiveren150In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden waaronder mensen, medewerkers, worden gemotiveerd om effectief te presteren in hun werk. Het model dat wordt gepresenteerd kan als basis dienen voor een systeem van personeelmanagement. De ervaring is dat door implementatie van dit model de personeelkosten met 15 tot 30% kunnen dalen.

Anders organiseren.

Een andere tijd vraagt om andere organisatiemodellen. De aloude lijn-staf organisatie is niet meer van deze tijd, past niet meer in een maatschappij waarin mensen beter geïnformeerd, zelfstandiger, mondiger en vooral minder gevoelig zijn voor macht en hiërarchie. Andere organisatievormen nemen een steeds dominantere plaats in als een strategie om medewerkers beter te laten presteren, beter en effectiever te laten functioneren en personeel beter te laten renderen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

indexDe afgelopen maanden zie ik keer op keer bijdrages op Linkedin over systeempjes waarmee we mensen in hokjes kunnen stoppen, een kleurtje kunnen geven vanuit de illusie dat mensen daarmee beheerst kunnen worden. En ineens moest ik denken aan een populaire televisieserie uit de jaren ’60,The Prisoner. De serie gaat over een geheim agent die, nadat hij ontslag heeft genomen, wordt ontvoerd en gevangen gehouden in een idyllisch dorp. Hij kan echter niet uit dit dorp ontsnappen en stuit op een duister complot.

Is P&O niet te veel gericht op beheersing? Al die instrumenten waar P&O zo blij mee is, zijn beheers instrumenten. Instrumenten om mensen in toom te houden. Dat daarmee veel potentieel verloren gaat schijnt maar niet door te dringen. Heb je weerwoord tijdens je functioneringsgesprek kruist je leidinggever, die in de voorbereiding een veel te dure en nutteloze training MBTI heeft moeten volgen, op het nieuwe formulier waar P&O maanden op heeft zitten broeden, het hokje “rood” aan.

Een paar weken later krijg je van P&O een e-mail dat je op de pc even een testje moet doen. Ja, op de PC want P&O wil modern overkomen, hoewel het testje stamt uit 1907 en al decennia lang als niet valide is bestempelt. En in je dossier komt vervolgens “geel” of “rood” te staan, net onder het nummer waarop je herkenbaar bent.

Wanneer gaan organisaties eens echt beseffen dat het om mensen gaat, dat mensen niet in een hokje te plaatsen zijn en dat als je mensen in een hokje vangt, ze vervreemde van zichzelf? Marx schreef het lang geleden al. Organisaties laten mensen vervreemden van het product en uiteindelijk van zichzelf.

Omgekeerd geldt dat al je mensen zichzelf laat zijn, bevrijdt vanuit de hokjes, erkent dat ze alle kleuren van de regenboog hebben, zelfs de kleuren die we niet kunnen zien of waarnemen, binding krijgen met zichzelf en later de organisatie. Dat is de kern van echt HRM, personeel management.

Erken dat mensen geen kleur, geen nummer, geen functie zijn, maar individuen met een geweldig potentieel die immens veel waarde hebben voor de organisatie.

Ik ben geen nummer, ik ben een vrij mens!

https://www.youtube.com/watch?v=nW-bFGzNMXw.

Schrijf reactie (0 Reacties)

agamedesmenscentraal