Jobs4your.careers
Jobs4your.careers, het netwerk voor de arbeidsmarkt
ga naar jobs4your.careers
Persoonlijk dashboard
Al je gegevens zijn op je persoonlijke dashboard makkelijk in te zien en aan te passen.
Inclusief gevalideerde testen
Leer jezelf kennen door de wetenschappelijk gevalideerde testen op competenties, persoonlijkheid, talent en passie
Organisatie Portfolio
Organisaties kunnen zich door middel van het c-portfolio uitgebreid presenteren op de arbeidsmarkt
Anders selecteren
Selectie op basis van gevalideerde competenties voor een betere match.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Jobs4your.careers
 • Persoonlijk dashboard
 • Inclusief gevalideerde testen
 • Organisatie Portfolio
 • Anders selecteren
woensdag 22 mei 2019

Enkele Schermen

Over Agamedes HRM Solutions

eenteam.jpg

De kern van de diensten van Agamedes is jobs4your.careers, een E-HRM instrument door Agamedes ontwikkeld, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige) medewerkers. Het instrument is webbased , in een structuur vergelijkbaar met een social network.

Individuen kunnen ook inzicht krijgen in hun potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.

Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

Agamedes heeft de ambitie om binnen twee jaar toonaangevend te zijn in het Nederlands taalgebied, om daarna uit te breiden naar buurlanden en verder.

logo button

Agamedes hrm solutions

telefoon 013 5717672

email: info@agamedes.nl

Voor de verdere ontwikkeling en vermarketing van jobs4your.careers zoeken wij partners.

Jobs4your.careers is een E-HRM instrument, waarmee het complete spectrum van strategisch personeelmanagement wordt ondersteund. Met het webbased instrument kan een organisatie inzicht krijgen in het potentieel van de (toekomstige) medewerkers. Het instrument is webbased , in een structuur vergelijkbaar met een social network.

Individuen kunnen ook inzicht krijgen in hun potentieel door een profiel aan te maken en de testen in te vullen.

 

Jobs4your.careers is het enige, volledig geïntegreerde HRM instrument op dit moment (instroom, doorstroom en uitstroom van personeel). Het instrument is ontwikkeld door zeer ervaren HR professionals in samenwerking met wetenschappers. De tool garandeert een aanmerkelijke besparing op personeelskosten.

Agamedes heeft de ambitie om binnen twee jaar toonaangevend te zijn in het Nederlands taalgebied, om daarna uit te breiden naar buurlanden en verder.

Er wordt gezocht naar een of meer partners die reeds actief is in de HR branche die het dienstenpakket uit wil breiden en aan bestaande en nieuwe klanten wil aanbieden.

Er is nog additionele investering nodig in het verder ontwikkelen van de software (€ 50.000,--) en het vermarkten van het systeem. Daarnaast zijn er de doorlopende kosten van de huur van servers. Softwarelicenties (databases) en onderhoud van het systeem. Daarvoor zijn overeenkomsten gesloten.

Er is reeds geïnvesteerd in het ontwikkelen van de testen, marketing (beurzen en internet), huisstijl, drukwerk en zo voorts. Totaal 50.000 tot 70.000 euro.

Achtergrond initiatiefnemer:

Ervaren HRM manager. Ervaring bij meerdere bedrijven zowel nationaal, internationaal als multinationaal. Heeft de eerste universitaire studie HRM mee vorm gegeven. Publiceert regelmatig, is auteur van diverse boeken en artikelen over personeelmanagement, kwaliteit en organisatie.

Producten/Diensten

 • Een complete geïntegreerde oplossing voor alle fases van personeelmanagement.
 • Implementatie en Advies op het gebied van HRM en organisatie

Verdienmechanismen

1) Bedrijven betalen voor een van de modules.

 • Compleet personeelmanagement
 • Werving en Selectie
 • Coaching
 • Bedrijfsportfolio

2) Individuele gebruikers betalen voor extra faciliteiten op het portfolio.

3) Implementatie, trainingen en advies.

Waarom deelname in deze Agamedes een groot succes zal worden

Betreffende productportfolio is de eerste volledig geïntegreerde oplossing op het gebied van HRM. Bovendien is het ontwikkeld vanuit de behoeftes van HR managers.